Vad gör en naprapat?

En naprapat arbetar med det muskuloskeletala systemet, rörelseapparaten. Det vill säga skelett, muskler, senor, ligament och bindväv. Främst arbetar naprapaten med händerna för att undersöka, behandla och förebygga skador men ger också rådgivning om vad som är bra att tänka på som man kan göra hemma i vardagen för bästa resultat. Man kan ibland använda sig av olika redskap som akupunktur och stötvågsbehandling i behandlingssyfte som underlättar vad en naprapat gör.

För att bli naprapat har vi i Sverige en fyra års utbildning på Naprapathögskolan i Stockholm. Där studerar vi hur man undersöker och behandlar besvär som vanligtvis kan uppstå i kroppen, exempelvis nackspärr, överbelastningsskador och diskbråck. Men vi lär oss även att kunna känna igen mer allvarliga symptom som kan ha en mer extrem livspåverkan om det går obehandlat. Inom sjukvården kallas det ”red flags”, vilket syftar på besvär och symptom som sticker ut från det normala. Någonting en naprapat eventuellt inte kan behandla eller hjälpa dig med.

På ditt första besök kommer naprapaten ta en anamnes vilket innebär att vi ställer frågor till dig om dig och ditt/dina besvär. Syftet med det är att få en större bild om dig och det symptom du söker för, och samtidigt för att se om du är en patient för oss eller om vi ska hjälpa dig vidare till rätt vårdgivare. Ibland händer det att en naprapat räddar liv genom att upptäcka symptom som bör undersökas direkt av t.ex akutsjukvårdspersonal.

Hur går ett besök till?

Vår undersökning börjar redan i väntrummet när vi kallar på dig, vi tittar på hur du reser dig från stolen och hur du rör dig. Inne i behandlingsrummet kommer naprapaten sedan ta en anamnes och ställa flera frågor till dig, vem du är, beskrivning av ditt besvär, vad du jobbar med, sjukdomshistoria med mera. Detta gör vi för att utesluta riskfaktorer och för att få en bild om dig och ta fram eventuel förbättring/behandling som underlättar ditt besvär.

Vi tar även reda på om du är en patient för oss eller om vi ska hjälpa dig till rätt vårdgivare. Efter frågestunden börjar vi sedan med undersökning som naprapaten tycker är lämplig för dina besvär. Ibland kan det krävas mer undersökning och ibland kan undersökningen vara något mindre då besvären kan vara väldigt tydliga från början. Efter att undersökningen är gjord börjar sedan behandlingen.

  • Frågestund
  • Undersökning
  • Behandling

 

Hur länge är ett besök?

Generellt har de flesta naprapatklinikerna en bokningstid mellan 30 och 40 minuter. Många kliniker har 40 minuter för sina nybesök, detta för att få tid på sig att kunna ta en anamnes, dvs ställa frågor till dig om vem du är och få grundlig information om ditt/dina besvär samt försöka se den större bilden och hitta roten av besvären. Återbesök brukar sedan vara 30 minuter då en behandlingsplan redan är framtagen från ditt första besök dvs återbesöken får då mer behandlingstid. Detta kan variera från företag till företag.

naprapatbesök

Kan man gå i förebyggande hos en naprapat?

Ja, smärta byggs upp under en tid många gånger. Exempelvis får man oftast inte en tennisarmbåge eller löparknä efter enbart ett träningspass, utan det kan uppstå efter flera pass under en längre tid och som tillslut skapar en irritation/smärta. Eller om du har ett stillasittandes kontorsjobb (läs mer om kontorsskador här) och rör dig för lite så kan även det leda till smärta efter ett tag. Att gå i förebyggande syfte till en naprapat kan hjälpa till med att smärtlindra och förebygga besvären som kan uppstå i vardagen.

Det är viktigt att komma ihåg att det enbart är just det, smärtlindrande och förbyggande, och inte problemlösande. Det är viktigt att ta itu med orsaken till smärtan från grunden, som till exempel att se över att du tränar i rätt mängd, har rätt teknik eller tar pauser från ett stillasittandes jobb.

Hur arbetar en naprapat?

Hur exakt en naprapat arbetar kan variera från naprapat till naprapat. Många jobbar olika beroende på vad man själv gillar för behandlingsmetod och det som man upplever fungerar bäst för patienten. För att nämna några behandlingsmetoder kan det vara;

  • Idrottsmassage
  • Manipulation (knäck)
  • Mobilisering (stretch av leder)
  • Träning
  • Laser
  • Stötvågsbehandling
  • Akupunktur/Dry needling

 

Tittar man på vad forskning och studier säger om de olika de olika behandlingsmetoderna så är de generellt alla lika bra, ingen är bättre än den andra. Men en del personer kan reagera bättre på en behandlingsmetod än vad andra kan. Precis som inom läkemedelsindustrin med sina olika läkemedel.

Varför får man ont efter ett naprapatbesök?

Efter ett naprapatbesök kan man få en så kallad behandlingsreaktion, det kan upplevas som träningvärk eller ömhet i musklerna som vanligtvis kommer efter ett par timmar efter ditt besök eller dagen efter.

Vanligast är att man får det efter första gången hos naprapaten och det kan hålla i sig generellt en till tre dagar. Det är ofarligt och är kroppens normala respons på en behandling. Vissa reagerar kraftigt medan andra inte göra det.

Om det går ett längre tag mellan dina besök så är det inte omöjligt att du får en reaktion igen, eftersom kroppen har ”glömt” behandlingen. Eller om naprapaten använder en ny behandlingsmetod.

Vad är skillnaden mellan naprapat och kiropraktor?

Det finns inte en exakt skillnad mellan naprapat och kiropraktor utan yrkena går in i varandra väldigt mycket. En generell skillnad är att kiropraktor justerar leder (knäcker) mer som behandlingsmetod medan en naprapat använder sig av flera andra metoder, bland annat idrottsmassage och träning. Det finns vissa kiropraktor som arbetar mer likt en naprapat och vissa naprapater mer likt en kiropraktor.

Så vem ska du gå till och söka hjälp hos? Svaret är enkelt, du går till den du tror kan hjälpa dig med dina besvär. Vi alla har samma mål, och det är att hjälpa dig.

Tar en naprapat friskvårdsbidrag?

De flesta naprapater tar friskvårdsbidrag. Patienterna kan få ett kvitto att ta med sig till sitt företag eller betala via en friskvårdsleverantör som exempelvis Epassi. Ett rent naprapatbesök/naprapatbehandling ingår dock tyvärr inte i friskvården då det räknas som sjukvård. Därför erbjuder de flesta klinikerna en friskvårdstjänst som massage eller idrottsmassage.

Vill du läsa mer om naprapati så kan du göra det här på Region Stockholms 1177.