Vad är träningsvärk?

Träningsvärk är mikroskador och/eller inflammation som förekommer i ”Epimysium”. Som är den yttre muskelhinnan som avgränsar muskeln från en annan.

Varför får man det?

Många gånger får man träningsvärk när man tränar en ny typ av träningsform som kroppen inte är van vid på grund av den behöver anstränga sig på ett nytt sätt. Eller vid excentrisk träning som är när man håller emot en rörelse, e.x sänker stången långsamt ner mot bröstet vid bänkpress.

 

Hur länge har man träningsvärk?

Det kan vara varierande från person till person, men rent generellt brukar det hålla i sig 1-3 dagar. Är man däremot helt ny inom träningsvärlden så är det inte helt omöjligt att det kan hålla i sig längre.

Måste man ha träningsvärk för att muskeln ska växa?

Att få träningsvärk efter ett hårt träningspass är definitivt tillfredsställande, men nej det är inte ett krav för att muskeln ska växa i storlek eller styrka.

Jag skulle säga att det är mer vanligt förekommande med träningsvärk när man är ny inom sporten, sen när man är mer ihållande med träningen så är det mer ovanligt till och med, i och med att kroppen anpassar sig efter det nya kravet du ställer på den.